DNI-VIETNAM

DNI-VIETNAM

Thắng Đỗ Đức
जैव
Trading là 1 quá trình dài nó ko phải là đoạn đường đi ngày 1 ngày 2. Mà là KQ cuối tháng, do vậy Quý NĐT hãy tin tưởng DNI. https://t.me/DNI_Invest
Gold Bitcoin Trader

Gold Bitcoin Trader

5/10
जोखिम
122%
लाभप्रदता
10%
आयोगों
1:200
का लाभ उठाता है
SniperXBO42

SniperXBO42

3/10
जोखिम
141%
लाभप्रदता
20%
आयोगों
1:200
का लाभ उठाता है
Forex Wizard

Forex Wizard

7/10
जोखिम
282%
लाभप्रदता
25%
आयोगों
1:100
का लाभ उठाता है
DNI Viet Nam 8

DNI Viet Nam 8

7/10
जोखिम
161%
लाभप्रदता
0%
आयोगों
1:200
का लाभ उठाता है
Expert Shabbu

Expert Shabbu

7/10
जोखिम
141%
लाभप्रदता
10%
आयोगों
1:200
का लाभ उठाता है
Cobra Forex

Cobra Forex

2/10
जोखिम
185%
लाभप्रदता
15%
आयोगों
1:200
का लाभ उठाता है

मुक्त करने के लिए Exness डेमो खाता खोलें